مشخصات فردی
نام:یوسف کرمی رکعت
تاریخ تولد:1367
جنسیت:مجرد
محل سکونت:خوزستان _ ایذه
مشخصات تماس
ایمیل:yousof_karami@yahoo.com
تلفن:09356816089
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عرب
محل تحصیل:کارشناسی: تربیت معلم آذربایجان\\ارشد:دانشگاه کاشان